Antikraak wonen in het kort:

Anti kraak wonen is een vorm van gebruik van leegstaand vastgoed die is bedoeld om kraken, maar ook om vandalisme en verpaupering te voorkomen. Lage lasten, dat is het grootste voordeel van antikraak wonen. Het nadeel? de onzekere termijn van hoe lang je in de woning kan verblijven. Door de crisis van tegenwoordig zijn er veel kantoorpanden en woningen die leeg staan in afwachting van een koper. Hierdoor is het aanbod van antikraak woningen extra interessant! Lees er alles over op deze website.